Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Alka Obadić

Prosinac 2020. ::: Vol.71 No. 06
TEORIJSKI I METODOLOŠKI PRISTUPI MJERENJU POVRATA OD ULAGANJA U OBRAZOVANJE
Pregledni rad

Travanj 2018. ::: Vol.69 No. 02
ADMINISTRATIVNE PREPREKE S KOJIMA SE SUOČAVAJU MALA I SREDNJA PODUZEĆA NA PODRUČJU ZAPOŠLJAVANJA
Izvorni znanstveni članak

Prosinac 2012. ::: Vol.63 No. 12
KVALIFIKACIJSKA (NE)USKLAĐENOST PONUDE I POTRAŽNJE VISOKOOBRAZOVANIH OSOBA NA TRŽIŠTU RADA GRADA ZAGREBA
Prethodno priopćenje

Travanj 2010. ::: Vol.61 No.03-04
REVITALIZACIJA SINDIKATA U SUVREMENOM DRUŠTVU
Pregledni rad

Veljača 2006. ::: Vol.57 No.01-02
UTJECAJ REGIONALNOG MISMATCH-A NA PROCES ZAPOŠLJAVANJA U ODABRANOJ SKUPINI TRANZICIJSKIH ZEMALJA
Izvorni znanstveni članak

Kolovoz 2004. ::: Vol.55 No.07-08
REGIONALNA ANALIZA UČINKOVITOSTI HRVATSKOG TRŽIŠTA RADA
Izvorni znanstveni članak

Listopad 2001. ::: Vol.52 No.09-10
ZNAČAJ INDUSTRIJE ZA GOSPODARSKI RAZVITAK
Pregledni rad

Lipanj 2001. ::: Vol.52 No.05-06
INDUSTRIJSKA POLITIKA KAO DIO EKONOMSKE POLITIKE
Izvorni znanstveni članak