Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Maruška Vizek

Kolovoz 2015. ::: Vol.66 No. 03
IZVOZ PREHRAMBENE INDUSTRIJE I UČINCI NA GOSPODARSTVO: SLUČAJ HRVATSKE
Izvorni znanstveni članak

Svibanj 2014. ::: Vol.65 No. 02
EKONOMSKA USPJEŠNOST GRADOVA U HRVATSKOJ - STATISTIČKA ANALIZA
Izvorni znanstveni članak

Studeni 2011. ::: Vol.62 No.11
PRIMJENA MODELSKOG PRISTUPA U IZRAČUNU NAVJEŠĆUJUĆEG KOMPOZITNOG INDEKSA: SLUČAJ CROLEI INDEKSA
Izvorni znanstveni članak

Lipanj 2010. ::: Vol.61 No.05-06
ANALIZA KONKURENTNOSTI I STRUKTURNIH OBILJEŽJA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE REPUBLIKE HRVATSKE
Izvorni znanstveni članak

Veljača 2010. ::: Vol.61 No.01-02
DUGOROČNI ODNOS IZMEĐU UVOZA I IZVOZA EUROPSKIH TRANZICIJSKIH ZEMALJA
Izvorni znanstveni članak

Veljača 2009. ::: Vol.60 No.01-02
POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U NOVIM ZEMLJAMA ČLANICAMA EU I U HRVATSKOJ: CIJENE, PRIUŠTIVOST I KONVERGENCIJSKI POTENCIJAL
Izvorni znanstveni članak

Prosinac 2008. ::: Vol.59 No.12
DETERMINANTE CIJENA NEKRETNINA U REPUBLICI HRVATSKOJ I POTENCIJALNI UČINCI LIBERALIZACIJE TRŽIŠTA NEKRETNINA
Izvorni znanstveni članak

Studeni 2008. ::: Vol.59 No.11
PROGNOZIRANJE POSLOVNIH CIKLUSA I CIKLUSA RASTA U HRVATSKOJ
Izvorni znanstveni članak

Listopad 2006. ::: Vol.57 No.09-10
INTEGRACIJA TRŽIŠTA KAPITALA HRVATSKE, ZEMALJA SREDNJE I ISTOČNE EUROPE I EUROPSKE UNIJE: KOINTEGRACIJSKI PRISTUP
Prethodno priopćenje