Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Duško Pavlović

Studeni 2007. ::: Vol.58 No.11
UTJECAJ VISINE POREZA NA DOBIT NA PRILJEV INOZEMNIH IZRAVNIH ULAGANJA
Stručni rad