Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Ivana Mamić Sačer

Prosinac 2018. ::: Vol.69 No. 06
UTJECAJ PROCESA PRIVATIZACIJE NA USPJEŠNOST POSLOVANJA ODABARANIH PODUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Prethodno priopćenje

Svibanj 2014. ::: Vol.65 No. 02
PRIMJENA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA U RAČUNOVODSTVENIM SERVISIMA – STUDIJA SLUČAJA REPUBLIKE HRVATSKE
Izvorni znanstveni članak

Listopad 2012. ::: Vol.63 No. 09-10
ANALIZA PROBLEMA PRAKTIČNE PRIMJENE MEĐUNARODNIH STANDARDA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Izvorni znanstveni članak

Travanj 2008. ::: Vol.59 No.03-04
ANALIZA MOGUĆNOSTI PRIMJENE MSFI-a ZA MALA I SREDNJA PODUZEĆA
Izvorni znanstveni članak