Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Nina Pološki Vokić

Svibanj 2021. ::: Vol.72 No. 03
OBILJEŽJA I DIMENZIJE PRIVLAČNOSTI POSLODAVACA ZA EKONOMISTE
Prethodno priopćenje

Svibanj 2012. ::: Vol.63 No. 03-04
UPRAVLJANJE TALENTIMA U VRIJEME KRIZE – TEORIJSKA POLAZIŠTA I STANJE U HRVATSKOJ
Prethodno priopćenje

Travanj 2010. ::: Vol.61 No.03-04
REVITALIZACIJA SINDIKATA U SUVREMENOM DRUŠTVU
Pregledni rad

Prosinac 2007. ::: Vol.58 No.12
OBRAZOVANJE I RAZVOJ ZAPOSLENIKA U HRVATSKIM ORGANIZACIJAMA
Izvorni znanstveni članak

Lipanj 2004. ::: Vol.55 No.05-06
MENADŽMENT LJUDSKIH POTENCIJALA U VELIKIM HRVATSKIM PODUZEĆIMA
Prethodno priopćenje

Veljača 2003. ::: Vol.54 No.01-02
“ŽENSKI STIL” VOĐENJA- EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE PRIMARNIH NOSITELJA U HRVATSKIM PODUZEĆIMA
Izvorni znanstveni članak