Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Bernard Sičenica

Lipanj 2001. ::: Vol.52 No.05-06
ULOGA PROMOCIJE U MARKETINGU HRVATSKIH BANAKA
Stručni rad