Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Snježana Ramač Posavec

Listopad 2012. ::: Vol.63 No. 09-10
ANALIZA PROBLEMA PRAKTIČNE PRIMJENE MEĐUNARODNIH STANDARDA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Izvorni znanstveni članak