Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@hde.hr

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Osama Samih Shaban

Studeni 2017. ::: Vol.68 No. 05
UČINCI FINANCIJSKE I MONETARNE POLITIKE NA REZULTATE I PROCJENU RIZIKA NA BURZI VRIJEDNOSNIH PAPIRA U AMMANU
Izvorni znanstveni članak