Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Veljača 2003. ::: Vol.54 No.01-02

MJERENJE I PREDVIĐANJE VALUTNIH POREMEĆAJA U HRVATSKOJ: “SIGNALNA” METODA
Izvorni znanstveni članak

“ŽENSKI STIL” VOĐENJA- EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE PRIMARNIH NOSITELJA U HRVATSKIM PODUZEĆIMA
Izvorni znanstveni članak

SUSTAVI KVALITETE I HRVATSKO GOSPODARSTVO
Izvorni znanstveni članak

PLANOVI UZORAKA PRI FORMIRANJU INDEKSA POTROŠAČKIH CIJENA I NJIHOV UTJECAJ NA GREŠKU UZORKA
Izvorni znanstveni članak

SEKURITIZACIJA FINANCIJSKE IMOVINE U KONTEKSTU UPRAVLJANJA KAMATNIM RIZIKOM
Izvorni znanstveni članak

ZNAČAJ MARKE U PROMETU VINOM U GLOBALIZACIJI TRGOVINE I UGOSTITELJSTVA
Pregledni rad

MAKROEKONOMSKA GRANGER-UZROČNA DINAMIKA U HRVATSKOJ: ISTRAŽIVANJE TEMELJENO NA ANALIZI MODELA VEKTORSKE KOREKCIJE POGREŠKE
Izvorni znanstveni članak

EUROPSKI INTEGRACIJSKI PROCESI - GDJE JE HRVATSKA?
Izvorni znanstveni članak

INCOTERMS 2000. U KALEIDOSKOPU VANJSKOTRGOVINSKOG SUSTAVA
Stručni rad

Prva konferencija Ekonomije moderne: “ODNOS DRŽAVE I TRŽIŠTA NA PUTU INTEGRACIJE HRVATSKE U SVJETSKE GOSPODARSKE TOKOVE” (Zagreb, 25. listopada 2002. godine)
Recenzija, Prikaz

NEKA ZAPAŽANJA SA DESETOG JUBILARNOG SAVJETOVANJA HRVATSKOG DRUŠTVA EKONOMISTA (OPATIJA 13.-15. STUDENOGA 2002.)
Sažetak sa skupa

KONFERENCIJA “BANKRUPTCY AS INVESTMENT OPPORTUNITY”
Recenzija, Prikaz

RATKO ZELENIKA: INCOTERMS 2000. U TEORIJI I PRAKSI • 100 SAVJETA I 100 PRIMJERA • Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2002., str. 375
Recenzija, Prikaz