Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Veljača 2010. ::: Vol.61 No.01-02

    Sandra Krtalić
    Manuel Benazić

UTJECAJ PROMJENE CIJENE NAFTE NA GOSPODARSKU AKTIVNOST U REPUBLICI HRVATSKOJ

Prethodno priopćenje

Dugoročno gledano inflacija uvijek više ili manje postoji u svim zemljama u svijetu neovisno jesu li one razvijene ili nerazvijene. U određenim vremenskim razdobljima (1973/74., 1978/79., 1990/91., 1999., 2007.-2009.) određeni veći ili manji (značajan) utjecaj na pojavu inflacije jednako kao i negativan utjecaj na gospodarsku aktivnost i na ekonomski rast, imale su fluktuacije cijena nafte koje su dovodile do rastuće inflacije, zbog rasta kojih je dolazilo do usporavanja ili smanjenja gospodarskoga rasta. Pitanje je kakve posljedice trend kretanja cijena nafte na svjetskom tržištu ima na gospodarsku aktivnost pojedinih gospodarstava u određenome vremenu. Cilj je ovoga rada ustanoviti veze među povećanjem svjetske cijene i domaćih maloprodajnih cijena tekućih goriva i maziva, i inflacije u Republici Hrvatskoj te kako se učinak povećanja cijene nafte odražava na malo i otvoreno gospodarstvo poput Republike Hrvatske, koja gotovo da i nema značajnih naftnih izvora. Da bi se analizirali navedeni učinci u radu se koristilo VAR modelom. Zaključci rada pokazuju kako porast cijene nafte ima negativan učinak na gospodarsku aktivnost, a pozitivan učinak na cijene.

infl acija; cijena nafte; maloprodajne cijene goriva i maziva; industrijska proizvodnja; gospodarski rast; Hrvatska; VAR model

Puni tekst (Hrvatski) Str. 38 - 53 (pdf, 230.04 KB)