Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Travanj 2010. ::: Vol.61 No.03-04

    Lara Jelenc
    Ivona Vrdoljak Raguž

RAZVIJANJE TVRDNJI ZA EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE ŠKOLA STRATEŠKOG MENADŽMENTA; PREDLOŽAK I NAPOMENE

Pregledni rad

Ovaj je rad usmjeren na četiri različita aspekta istraživanja strateškog menadžmenta. Prvi aspekt odnosi se na filozofski pristup između realizma i konstruktivizma, kao dva najčešće korištena pogleda u razvoju strateškog menadžmenta. Osim što se disciplina razvijala u pogledu dijapazona tema, postoje vrlo skromna istraživanja o razvitku discipline kao takve i njegovim izvorima za daljnji razvoj. Postoje samo nekoliko diskusija o filozofskim izvorištima strategije. Drugi aspekt je ekstenzivan povijesni razvitak istraživanja o procesu strateškog menadžmenta. Autori članka razvili su pregled postojećih škola strateškog menadžmenta u tri grupacije. Treći aspekt je onaj u kojem se nastoji spustiti razina istraživanja s makro razine na nižu razinu individualca - najvišeg poslovodstva. Četvrti aspekt sugerira most koji povezuje teoretske koncepte škola strateškog menadžmenta i empirijsko istraživanje kako bi se dokazala relevantnost škola i njihova praktična uporaba za svakodnevni rad najvišeg poslovodstva. Rad predlaže novu podjelu škola strateškog menadžmenta. Daljnja istraživanja trebala bi biti usmjerena na razvijanje predloženih tvrdnji u hipoteze i provođenje empirijskog istraživanja prema napomenama na četiri predložene škole strateškog menadžmenta.

-

Puni tekst (Engleski) Str. 215 - 237 (pdf, 223.76 KB)