Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Veljača 2000. ::: Vol.51 No.01-02

    Tomislav Brozović

ANALIZA UČINKOVITOSTI HRVATSKOG GOSPODARSTVA

Izvorni znanstveni članak

Provedena pretvorba i privatizacija poduzeća u cjelini uzevši, konstatira autor, nije ostvarila očekivane rezultate. Ciljevi vlasnika, maksimiziranje imovine i povlačenje očekivane tekuće dobiti iz poslovanja kroz dividendu ili udio u dobiti nisu ispunjeni, jer poslovanje ostvaruje nisku rentabilnost. Zabrinjava i činjenica da se paralelno povećava i apsolutni iznos gubitka iznad visine kapitala koji su naročito visoki u industriji i rudarstvu, poljoprivredi i ribarstvu, graditeljstvu, ugostiteljstvu i turizmu, trgovini i prometu, a to znači da gubici padaju na teret vjerovnika. Mogućnosti samofinanciranja razvitka privrede nisu osobito velike, jer zamjenu postojećih osnovnih sredstava treba financirati najvećim dijelom iz vanjskih izvora, a problem se povećava jer je rentabilnost iz poslovanja znatno niža od cijene kapitala, tako daje upitan povrat duga. Povećanje kapitala moguće je jedino iz neto dobiti i rezervi.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 91 - 106 (pdf, 446.76 KB)