Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Rujan 2011. ::: Vol.62 No.07-08

    Najla Podrug

STRATEŠKA ULOGA USLUŽNOG PONAŠANJA MENADŽERA ZA OSTVARIVANJE KORPORACIJSKOG GRAĐANSTVA

Izvorni znanstveni članak

Korporacijsko građanstvo definirano je kao uspostavljanje i upravljanje utjecajima korporacije na društvo i to tako da se istovremeno ostvaruju koristi za korporaciju i društvo. Korporacijsko građanstvo zapravo predstavlja odgovornost za društveno djelovanje i za djelovanje na lokalnu zajednicu, što se odražava na reputaciju i na poslovne rezultate korporacije u dugoročnoj vremenskoj perspektivi uz osiguravanje dodatnih poticaja za daljnja djelovanja. Osnovni postulat teorije uslužnosti jest da se menadžeri uvijek ponašaju tako da maksimiraju interese korporacije, a suvremeni uvjeti poslovanja orijentiraju menadžment prema etički odgovornom, inovativnom, ali i profitabilnom poslovanju. Stoga je postavljena hipoteza o strateškoj ulozi uslužnoga ponašanja menadžera za ostvarivanje korporacijskoga građanstva. Pretpostavlja se da će ostvarivanje win-win situacije za sve interesno-utjecajne skupine i povezivanje interesa korporacije i društva biti znatno otežano ako u korporaciji postoji razlika u stupnju uslužnoga ponašanja vrhovnoga i nižih razina menadžmenta, a to je potvrđeno metodom modeliranja strukturne jednadžbe u empirijskom istraživanju velikih hrvatskih poduzeća.

teorija uslužnosti; korporacijsko građanstvo; strateška uloga menadžmenta; modeliranje strukturne jednadžbe; velika hrvatska poduzeća

Puni tekst (Engleski) Str. 404 - 420 (pdf, 181.1 KB)