Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2011. ::: Vol.62 No.12

    Robert Zenzerović

JE LI NAM POTREBNA TARIFA REVIZIJSKIH USLUGA - OSVRT NA POSTOJEĆE STANJE I PERSPEKTIVE U BUDUĆNOSTI

Izvorni znanstveni članak

Svrha rada jest ukazati na prijeko potrebna unapređenja kvalitete revizije financijskih izvještaja u Republici Hrvatskoj uspostavom minimalne cijene revizije u okviru tarife koja bi rezultirala zaustavljanjem degradacije revizije kao profesije. Glavni je cilj u funkciji svrhe istraživanja, a to je utvrditi determinante revizijskih naknada u Republici Hrvatskoj i analizirati razlike zaračunatih naknada u odnosu na visinu naknada koje bi bile zaračunate da je na snazi tarifa revizijskih usluga. Na taj će se način utvrditi je li, i koliko došlo do promjena u visini revizijskih naknada. Analizom podataka iz financijskih izvještaja pedeset četiriju poslovnih subjekata kojih su vrijednosnice bile izlistane na Zagrebačkoj burzi u godini 2009. i koji su javno objavili iznos revizijske naknade došlo se do zaključaka da visina revizijske naknade ovisi ponajviše o veličini subjekta i o njegovoj profitabilnosti, dok je utjecaj ostalih čimbenika koji se odnose na obilježja klijenta manje izražen, ili točnije uopće ne postoji. Isto je tako utvrđeno da visina revizijske naknade ovisi o veličini i lokaciji revizorske tvrtke te da je ukidanje tarife revizijskih usluga dovelo do snižavanja zaračunatih naknada za reviziju financijskih izvještaja. Imajući u vidu visinu zaračunatih revizijskih naknada i njihove odrednice među subjektima čije su vrijednosnice izlistane na burzi, utvrđivanje tarife revizijskih usluga kao minimuma koji bi spriječio degradiranje digniteta revizijske profesije samo je jedan, iako po mišljenju autora, u ovoj fazi dosegnutoga razvitka veoma značajan čimbenik održanja i unapređenja kvalitete revizije financijskih izvještaja, a većina je ostalih čimbenika u rukama Hrvatske revizorske komore koja odgovarajućom edukacijom i nadzorom nad aktivnostima revizora mora osigurati minimum kvalitete njihovoga rada.

Revizijska naknada; odrednice revizijske naknade; tarifa revizijskih usluga

Puni tekst (Hrvatski) Str. 709 - 728 (pdf, 293.86 KB)