Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Lipanj 2012. ::: Vol.63 No. 05-06

    Davor Željko
    Jasna Prster

UPRAVLJANJE LANCEM DOBAVE I UČINKOVIT ODGOVOR NA POTREBE POTROŠAČA U MALOPRODAJNOM SEKTORU

Prethodno priopćenje

U svijetu postoje mnoge studije koje se bave istraživanjem upravljanja lancima dobave u maloprodajnom sektoru, ali u Hrvatskoj ta tema je malo istraživana. U hrvatskim organizacijama u maloprodajnom sektoru sve se više uočava potreba za upravljanje lancima dobave, ali se do sada nisu provodila sustavna istraživanja korištenja strategija i koncepata u lancu dobave. U ovom radu odgovoriti će se na slijedeća pitanja: Kakva je zastupljenost komponenata koncepta upravljanja lancem dobave u maloprodajnom sektoru u Hrvatskoj, da li veće organizacije koriste više komponenata od malih i srednjih organizacija, da li uspješnije organizacije koriste više komponenata od manje uspješnih organizacija i da li organizacije u pretežito stranom vlasništvu koriste više komponenata od onih u domaćem vlasništvu. Rezultati istraživanja podrobno prikazuju koncepte i njihovu raširenost u hrvatskoj maloprodaji, a ostala tri pitanja postavljena su u obliku hipoteza i samo je prva hipoteza je potvrđena tj. da veće organizacije koriste više komponenti koncepta upravljanja lancem dobave, dok su druge dvije hipoteze odbačene, tj. da uspješne organizacije ne koriste više komponenti, kao niti organizacije u stranom vlasništvu ne koriste više komponenti koncepta upravljanja lancem dobave. Rezultat istraživanja govori u prilog tome da su organizacije u pretežito hrvatskom vlasništvu u maloprodajnom sektoru dobro prilagodile svoje upravljanje lancima dobave potrebama tržišta i da ne zaostaju za svojim konkurentima u pretežito stranom vlasništvu u primjeni modernih rješenja u upravljanju lancima dobave.

Upravljanje lancima dobave; maloprodajni sektor; empirijsko istraživanje

Puni tekst: pdf (291 KB), Hrvatski, Str. 322 - 351