Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Kolovoz 2012. ::: Vol.63 No. 07-08

    Aziz Šunje
    Zijada Rahimić
    Davor Filipović

ULOGA KOMPATIBILNOSTI STILOVA MENADŽMENTA ZA USPJEŠNO UPRAVLJANJE PROMJENAMA U PREUZETIM PODUZEĆIMA

Izvorni znanstveni članak

U akademskoj zajednici ne postoji konsenzus o optimalnom oblikovanju i provedbi strategije preuzimanja poduzeća, već se često analiziraju različiti faktori i različite perspektive uspješnosti preuzimanja poduzeća. Jedan od ključnih čimbenika uspješnosti preuzimanja poduzeća je i optimalno upravljanje promjenama u preuzetom poduzeću. U radu se korištenjem financijskih pokazatelja uspješnost poslovanja preuzetog poduzeća utvrđuje usporedbom uspješnosti poslovanja poduzeća prije i nakon preuzimanja. Optimalno upravljanje promjenama se, pak, definira otporom zaposlenika, stoga je cilj rada utvrditi utjecaj stila menadžmenta na otpor zaposlenika pri provođenju promjena u preuzetom poduzeću. Hipoteza prema kojoj sličnost novog menadžmenta preuzetog poduzeća s promijenjenim menadžmentom rezultira manjim otporom zaposlenika, također se testira u okviru ovog istraživanja. Empirijsko je istraživanje provedeno pomoću anketnog upitnika na uzorku poduzeća koja su bila preuzeta u vremenskom razdoblju od 1998. do 2006. godine u Republici Hrvatskoj. Znanstveni doprinos rada ogleda se u verifikaciji važnosti kompatibilnosti stilova menadžmenta za uspješno upravljanje promjenama u preuzetim poduzećima.

stil menadžmenta; upravljanje promjenama; otpor zaposlenika; preuzimanja; Republika Hrvatska

Puni tekst: pdf (317 KB), Hrvatski, Str. 379 - 396