Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Kolovoz 2012. ::: Vol.63 No. 07-08

    Nebojša Stojčić

KONKURENTNOST IZVOZNIKA IZ HRVATSKE PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE

Izvorni znanstveni članak

Ovaj rad istražuje konkurentnost izvoznika iz hrvatske prerađivačke industrije. Metoda GMM sustavnog dinamičkog panela primijenjena je na uzorak poduzeća iz svih sektora prerađivačke industrije promatranih u razdoblju od 1999. do 2007. godine. Konkurentnost poduzeća modelirana je kao funkcija njihovih aktivnosti, obilježja i značajki njihovog okruženja. Rezultati istraživanja su u skladu sa teorijskim predviđanjima o ponašanju cjenovno konkurentnih poduzeća. U građenju svoje međunarodne konkurentnosti hrvatski izvoznici se uglavnom oslanjaju na smanjenje troškova i poboljšanje proizvodnosti rada. Osjetljivost ovih poduzeća na porast plaća implicira da su troškovi rada važna odrednica njihovog uspjeha na međunarodnom tržištu. U svladavanju prepreka izvozu, analizirana poduzeća oslanjaju se na vlastite resurse, prethodno iskustvo te dijeljenje troškova i znanja putem aglomeracijskih eksternalija. Pozitivna i signifikantna veza između intenziteta izvoza i lokacije poduzeća u manjim urbanim sredinama ili slobodnim zonama sugerira kako su neke mjere hrvatske vlade u analiziranom razdoblju poput ulaganja u infrastrukturu ili razvoja izvozno orijentiranih mjera ekonomske politike, imale pozitivan utjecaj na konkurentnost izvoznika.

Konkurentnost; prerađivačka industrija; Hrvatska; izvoz; dinamički panel

Puni tekst: pdf (246 KB), Engleski, Str. 424 - 445