Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2000. ::: Vol.51 No.09-10

    Željko Lovrinčević
    Davor Mikulić

RAST, MEĐUNARODNA TRGOVINA I OTVORENOST GOSPODARSTVA

Pregledni rad

Pregled empirijskih rezultata studija o međuovisnosti međunarodne trgovine, brzine gospodarskog rasta i otvorenosti gospodarstva ukazuje da, neovisno o korištenim indikatorima otvorenosti gospodarstva i metodološkom pristupu, u većini slučajeva postoji uska korelacija između brzine gospodarstva i metodološkom pristupu, u većini slučajeva postoji uska korelacija između brzine gospodarskoga rasta i stupnja otvorenosti gospodarstva. Autori posebno naglašavaju da i svi parametri ekonomske politike moraju biti postavljeni takoda vode ostvarenju toga cilja, a ne da budu kontradiktorni.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 1075 - 1101 (pdf, 130.31 KB)