Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Kolovoz 2012. ::: Vol.63 No. 07-08

    Nikolina Dečman

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI KAO PODLOGA ZA OCJENU SIGURNOSTI I USPJEŠNOSTI POSLOVANJA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Prethodno priopćenje

Mala i srednja poduzeća su zasebna skupina u gospodarstvu u smislu organizacije i ustroja financijskog izvještavanja, u prvom redu za eksterne korisnike, međutim i dalje ostaje pitanje u kojoj mjeri mala i srednja poduzeća tako proizašle informacije koriste u kontekstu povećanja kvalitete njihova poslovanja. U radu je stoga apostrofirana važnost analize financijskih izvještaja kao alata za ocjenu sigurnosti i uspješnosti poslovanja poduzeća. Analizirani su financijski izvještaji hrvatskih malih i srednjih poduzeća sa ciljem ocjene ključnih pokazatelja sigurnosti i uspješnosti poslovanja karakterističnih za mala i srednja poduzeća. Prema rezultatima poslovanja gospodarstva Republike Hrvatske, godina 2010. bila je manje uspješna za sektor malih i srednjih za razliku od velikih poduzeća. Međutim važno je istaći da je struktura imovine malih i srednjih poduzeća povoljnija od prosjeka ukupnog gospodarstva jer se pokazuje kako ona uspijevaju jedan dio kratkotrajne imovine financirati iz kvalitetnih dugoročnih izvora. Konačno može se potvrditi kako gospodarska kriza ipak u većoj mjeri pogađa mala i srednja poduzeća.

financijski izvještaji; horizontalna analiza; vertikalna analiza; financijski pokazatelji; mala i srednja poduzeća

Puni tekst: pdf (289 KB), Hrvatski, Str. 446 - 467