Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2012. ::: Vol.63 No. 09-10

    Branimir Lokin
    Mladen Mlinarević

FENOMEN POTROŠNJE - KEYNESOV ALGORITAM

Prethodno priopćenje

Kriza tranzicijskih i razvijenih zemalja koja prijeti globalnom depresijom potiče na području teorijskih i idejnih stajališta brojne vremenski i prostorno univerzalne rasprave. U središtu pozornosti je, kao i uvijek kada se radi o krizi, Keynesova antikrizna doktrina, odnosno rasprava o mogućnostima njene primjene u uvjetima suvremenog svijeta. Neoliberalna paradigma a priori odbacuje mogućnost njene primjene obrazlažući takvo stajalište njenom nacionalnom impostacijom neprimjerenoj globalnom svijetu. Suprotno Keynesovom izričaju neoliberali ustraju na otvorenim ekonomijama, punoj konkurenciji triju konstitutivnih tržišta i maksimalnoj mobilnosti kapitala u globalnim razmjerima. Međutim, djelatna ih praksa neprekidno demantira budući da kriza postaje sve oštrija i prostorno univerzalnija. Keynesijanski pristup koji pak u središte globalnog svijeta postavlja nacionalnu ekonomiju nije u stanju objasniti reference tog istog globalnog svijeta koji je do sada razvio moćan svjetski institucionalni sustav. Neprijeporno, Keynesova doktrina u nastalim uvjetima traži redefiniciju svojih klasičnih polazišta i metodoloških rješenja. Ovaj se rad bavi upravo mogućim odgovorima vezanim uz te redefinicije ostajući, međutim, u zakonitoj korelaciji s Keynesovim izvornim stajalištima. Zaključci do kojih smo u radu došli govore o mogućnostima primjene Keynesovog metodološkog algoritma u uvjetima aktualne krize uz određenu redefiniciju agregata potrošnje i investicija. Kriza u Hrvatskoj, kojom završavamo naš rad, potencira pak određena neokeynesijanska rješenja, razumljivo uz uvjet da se istraživanja nastave i analitički pristupi prodube.

Algoritam; kriza; potrošnja; neoliberalizam; keynesijanizam; impostacija; mobilnost; valutni tečaj; cijena kapitala; nacija kapitala.

Puni tekst: pdf (180 KB), Hrvatski, Str. 475 - 485