Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2012. ::: Vol.63 No. 09-10

    Marko Perić

PRIMJENA PROJEKTNOG MENADŽMENTA U BOT MODELU JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA U HRVATSKOM TURIZMU

Prethodno priopćenje

Projektni menadžment podrazumijeva upravljanje projektima. Pošto je BOT (Build-Operate-Transfer) model specifičan oblik suradnje između osoba ili organizacija u javnom i privatnom sektoru, osnovni principi projektnog menadžmenta mogu se primijeniti na BOT model. U radu su ukratko prikazane specifičnosti BOT modela u turizmu, koji je u svijetu prepoznat kao veoma važan generator gospodarskog razvoja. Osnovna metodologija projektnog menadžmenta sa svim svojim funkcijama i procesima (planiranje, organiziranje, vođenje i kontroliranje), primijenjena je i detaljno analizirana na općem BOT modelu u turizmu, s aspekta javnog i privatnog partnera, i njihove međusobne suradnje. Istraživanje je pokazalo da se poveznice međusobne suradnje javnog i privatnog sektora mogu naći u provedbi, ili preciznije, radnim paketima ili aktivnostima projektnog menadžmenta kod oba partnera. Također, rezultati provedenih intervjua ukazuju da su ljudski resursi glavno ograničenje za primjenu projektnog menadžmenta u BOT modelu u turizmu, i to ne samo iz perspektive projekta (iznutra), već i iz perspektive okoline i uvjeta u kojima se projekt provodi (izvana).

projektni menadžment; BOT model; javno-privatno partnerstvo (JPP); turizam; Hrvatska

Puni tekst: pdf (254 KB), Engleski, Str. 518 - 540