Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2012. ::: Vol.63 No. 09-10

    Ivana Mamić Sačer
    Snježana Ramač Posavec

ANALIZA PROBLEMA PRAKTIČNE PRIMJENE MEĐUNARODNIH STANDARDA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Izvorni znanstveni članak

Međunarodni standardi financijskog izvještavanja jedinstveni su set kvalitetnih globalnih računovodstvenih standarda koji predstavljaju podlogu za sastavljanje transparentnih i usporedivih računovodstvenih informacija prezentiranih u obliku temeljnih financijskih izvještaja. Primjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja kao izrazito složene, stručne i zahtjevne materije iziskuje određeno znanje, iskustvo, vrijeme ali i zakonsku obvezu za određene poslovne subjekte u Republici Hrvatskoj. Procesi globalizacije i harmonizacije na području računovodstva značajno su doprinijeli učestalim promjenama ovih standarda što dodatno otežava ionako složenu i zahtjevnu praktičnu primjenu od strane računovođa. U radu su empirijskim istraživanjem identificirani i analizirani problemi primjene MSFI-a kod poduzeća u Republici Hrvatskoj te je ukazano na moguća poboljšanja uočenog postojećeg stanja.

financijsko izvještavanje; MSFI; primjena MSFI-a u RH

Puni tekst: pdf (277 KB), Hrvatski, Str. 541 - 560