Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Travanj 2015. ::: Vol.66 No. 01

    Najla Podrug
    Vesna Ajduk

INTERPERSONALNO POVJERENJE I INOVATIVNOST HRVATSKIH PODUZEĆ

Prethodno priopćenje

Poduzeća koja imaju konkurentsku prednost, na tržištu ostvaruju iznadprosječne rezultate što je važno pitanje budućnosti i dugoročnog opstanka poduzeća. Interpersonalno povjerenje i inovacije važni su strateški alati koji doprinose uspjehu poduzeća. Svrha ovog rada je defi niranje utjecaja interpersonalnog povjerenja na inovativnost hrvatskih poduzeća. Istraživanjem su testirane i potvrđene dvije hipoteze. Rezultati empirijskog istraživanja potvrđuju povezanost interpersonalnog povjerenja i inovativnosti. S porastom povjerenja u sposobnost zaposlenika, u integritet zaposlenika i dobronamjernost zaposlenika raste i inovativnost ponašanja, strategija i procesa unutar hrvatskih poduzeća, i obrnuto. Uz veće povjerenje u integritet zaposlenika raste i sklonost organizacije razvoju inovativnih proizvoda. Inovativnost u ponašanju, strategijama i procesima hrvatskih poduzeća raste s porastom povjerenja zaposlenika u integritet menadžera. Potrebno je istaknuti da vertikalno povjerenje pozitivno utječe na inovativnost organizacije. Zaključci teorijskog i empirijskog istraživanja afi rmiraju relevantnost povjerenja i inovativnosti u stvaranju vrijednosti i postizanju konkurentske prednosti.

lateralno povjerenje; vertikalno povjerenje; inovativnost; hrvatska poduzeća

Puni tekst: pdf (430 KB), Hrvatski, Str. 31 - 49