Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Kolovoz 2015. ::: Vol.66 No. 03

    Dubravka Pekanov Starčević
    Iva Mijoč
    Josipa Mijoč

KVANTIFIKACIJA TROŠKOVA KVALITETE: UTJECAJ NA KVALITETU PROIZVODA

Recenzija, Prikaz

Poslovni subjekti su sve više usmjereni na troškove kvalitete, jer srodne djelatnosti koriste značajna sredstva koja izravno utječu na poslovne rezultate. Dakle, ključno je podizanje svijesti o kvantificiranju i racionalizaciji skupina troškova. Cilj rada istražiti je one subjekte koji usmjeravanjem veće pozornosti kvantificiranju troškova kvalitete proizvode outpute veće kvalitete u usporedbi prema svojim konkurentima. Hrvatski subjekti čijim se vrijednosnim papirima trguje na uređenom tržištu (Zagrebačka burza) predstavljaju okvir empirijskog istraživanja. Uzorak uključuje 48 poslovnih subjekata čiji su menadžeri računovodstva/financija pristali sudjelovati u istraživanju. Rezultati istraživanja pokazali su kako subjekti koji kvantificiraju troškove kvalitete postižu veću kvalitetu proizvoda u pogledu performansi i pouzdanosti. Osim toga, u radu se prikazuju različita obilježja subjekata ovisno o tome kvantificiraju li troškove kvalitete ili ne. Reorganizacija i kvantifikacija troškova kvalitete opravdava se mogućnošću postizanja financijske prednosti poslovnih subjekata. Dakle, subjekte treba poticati na izdvajanje troškova kvalitete iz ukupnih troškova s ciljem poboljšanja kvalitete, a time i postizanja boljih financijskih rezultata.

kvaliteta; kvantifikacija troškova kvalitete; upravljanje troškovima; statistička analiza; mjerenje dimenzija kvalitete.

Puni tekst: pdf (272 KB), Engleski, Str. 231 - 251