Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Ožujak 2016. ::: Vol.67 No. 01

    Zvonimira Šverko Grdić
    Marinela Krstinić Nižić

RAZVITAK TURISTIČKE POTRAŽNJE U ODNOSU NA KLIMATSKE PROMJENE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Izvorni znanstveni članak

Republika Hrvatska je tradicionalno turistički orijentirana zemlja, a rast turističkog prometa posljednjih godina pokazuje da je turizam jedan od važnijih sadržajnih i budućih generatora gospodarskog razvoja. Najveća turistička potražnja je usmjerena ka obalnim destinacijama u ljetno vrijeme. Klimatske promjene utjecat će na turističku ponudu Hrvatske koja će se odraziti kroz: izravne učinke klimatskih promjena – neka odredišta uslijed klimatskih promjena neće više moći zadovoljiti potrebe turista, te neizravne učinke koji se odnose na okoliš i pridruženi ekosustav. Međutim, značaj ovih efekata ovisiti će o intenzitetu klimatskih promjena. Zbog tog razloga je veoma značajno izučavati kako će klimatske promjene djelovati na ekonomsku važnost turizma Republike Hrvatske. Putem regresijskog modela i eksponencijalne regresijske analize, koristeći jednu ovisnu varijablu (broj turista) i jednu neovisnu (temperaturu), ovaj članak analizira utjecaj povećanja temperature na broj turista u budućnosti. Iz rada se može zaključiti da će do 2025.godine porast temperature pozitivno utjecati na obalni i planinski dio Republike Hrvatske, dok na području grada Zagreba temperatura ne utječe na broj turista.

Klimatske promjene; turizam; potražnja; Hrvatska; izrada modela

Puni tekst: pdf (269 KB), Engleski, Str. 27 - 44