Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2016. ::: Vol.67 No. 04

    Jelena Budak

KORUPCIJA U JAVNOJ NABAVI: TREBAMO LI NOVI MODEL ISTRAŽIVANJA ZA HRVATSKU?

Izvorni znanstveni članak

U radu se ispituju korupcijski rizici u javnoj nabavi u Hrvatskoj. Istraživanje je motivirano dilemom koliko je EU članstvo doprinijelo suzbijanju korupcije u javnoj nabavi budući da suzbijanje korupcije u Hrvatskoj otkako je članica EU pada u drugi plan, a interes za javne nabave raste u kontekstu ekonomskih neravnoteža i nove europske regulative. Cilj analize je postaviti okvir za istraživanja korupcije u javnoj nabavi u Hrvatskoj. Pregledom relevantne literature i postojećih istraživanja utvrđeno je da njihov fokus ne odgovara specifičnostima javnih nabava u Hrvatskoj. U radu se iznose argumenti da načela javne nabave i EU regulativa nisu dovoljno jamstvo za suzbijanje specifičnih korupcijskih rizika u Hrvatskoj. Formalni propisi u prilog ekonomski najpovoljnije ponude, centralizirane nabave ili e-nabave neće dokinuti zloporabe u sustavu javnih nabava. Zaključno se potvrđuje potreba za novim modelom istraživanja korupcije u javnoj nabavi koji će uvažiti specifičnosti primjene u hrvatskom kontekstu. Rad uz preporuke politike donosi smjernice za buduća istraživanja.

korupcija; javna nabava

Puni tekst: hrvatski, pdf (221 KB)