Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2016. ::: Vol.67 No. 04

    Sanja Sever Mališ
    Suzana Keglević Kozjak
    Sanja Sever Mališ

REVIZOROVA I MENADŽMENTOVA PROCJENA VREMENSKE NEOGRANIČENOSTI POSLOVANJA PODUZEĆA U PREDSTEČAJU

Prethodno priopćenje

Procjena vremenske neograničenosti poslovanja je složen i odgovoran zadatak za menadžment poduzeća i za revizore. U tu svrhu stvoren je određeni regulatorni okvir, ali s nedovoljno jasnim odrednicama pa dolazi do pogrešaka koje imaju dalekosežne posljedice. U Republici Hrvatskoj je posebno naglašen problem u procjeni vremenske neograničenosti poslovanja poduzeća u predstečaju. Kako bi se detaljnije istražila ova problematika provedeno je istraživanje za poduzeća nad kojima je otvoren predstečajni postupak sa ciljem da se utvrdi financijsko stanje tih poduzeća prije i nakon provedenog postupka te identificiraju komparativne razlike između menadžmentovih i revizorovih procjena vremenske neograničenosti poslovanja. Provedenim istraživanjem utvrdilo se da ne postoje statistički značajne razlike u financijskom stanju poduzeća prije i nakon predstečajnog postupka. U promatranim poduzećima pokazalo se da su procjene vremenski neograničenog poslovanja konstantno optimistične za menadžment, a raznolike za revizore, što ukazuje na potrebu formiranja jasne i precizne metodologije kojom bi se ujednačili kriteriji ocjenjivanja vremenski neograničenog poslovanja poduzeća u predstečaju.

pretpostavka vremenske neograničenosti poslovanja; menadžmentove procjene; revizorovo izvještavanje; financijski pokazatelji

Puni tekst: hrvatski, pdf (229 KB)