Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Travanj 2017. ::: Vol.68 No. 01

    Zdravko Zekić
    Luka Samaržija

ANALIZA UTJECAJA ODABRANIH ČIMBENIKA MENADŽMENTA OPSKRBNOG LANCA NA POSLOVANJE DRVNIH KLASTERA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Izvorni znanstveni članak

Svrha ovog rada je utvrditi značaj koncepta menadžmenta opskrbnog lanca u drvnim klasterima u Hrvatskoj kao tranzicijskoj državi, odnosno istražiti vezu između informatičke tehnologije, odnosa s partnerima, procesa dodavanja vrijednosti i performansi opskrbnog lanca te vezu između performansi opskrbnog lanca i konkurentske prednosti članica klastera. Istraživanje je provedeno na 20,8% poduzeća u drvnim klasterima Republike Hrvatske. Najprije je provedeno anketno istraživanje, a zatim su prikupljeni podaci podvrgnuti faktorskoj analizi kako bi se utvrdili faktori koji opisuju čimbenike menadžmenta opskrbnog lanca. U posljednjoj fazi izvršena je višestruka regresijska analiza kako bi se testirao doprinos čimbenika performansama opskrbnog lanca i doprinos performansi opskrbnog lanca konkurentskoj prednosti. Istraživanjem je utvrđen samo odnos s partnerima kao statistički relevantan, dok doprinos procesa dodavanja vrijednosti i informatičke tehnologije nije. Izostanak dvaju važnih čimbenika sugerira da članice klastera nisu funkcionalno povezane već da su klasteri primarno uspostavljeni po geografskom načelu. Stečena saznanja sugeriraju da je potrebno promijeniti upravljačku paradigmu u Hrvatskim drvnim klasterima, odnosno staviti veći fokus na funkcionalnu integraciju članica umjesto na geografsku povezanost koja je još uvijek dominantno zastupljena u tranzicijskim državama kao osnovni kriterij uspostave klastera.

drvni klasteri; menadžment opskrbnog lanca; konkurentska prednost; funkcionalna povezanost

Puni tekst: engleski, pdf (380 KB)