Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Veljača 2000. ::: Vol.51 No.01-02

    Domagoj Račić

OD TEORIJE PODUZEĆA PREMA TEORIJI STRATEŠKOG UPRAVLJANJA

Izvorni znanstveni članak

Autor obrađuje teorijsku genezu i implikacije triju ključnih pristupa strateškom upravljanju: teoriju transakcijskih troškova, teoriju Michaela Portera i teoriju sposobnosti. Teorija transakcijskih troškova i teorija sposobnosti razvile su se iz teorije poduzeća, koja je razvijena kao kritika neoklasične mikroekonomske teorije. Porterov pristup strateškom upravljanju polazi od teorije industrijske organizacije i pretpostavlja da najveće šanse za stvaranje konkurentskih prednosti imaju poduzeća koja prepoznaju atraktivne industrije i u njima se kvalitetno pozicioniraju. Autor u članku prikazuje nekoliko implikacija obrađenih teoretskih kretanja na mikroekonomsku teoriju i naglašava potrebu za razvitkom složenijih, dinamičkih mikroekonomskih modela.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 118 - 144 (pdf, 2.85 MB)