Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Veljača 2018. ::: Vol.69 No. 01

    Mirjana Čižmešija
    Zrinka Orlović

INDEKS POUZDANJA POTROŠAČA KAO NAVJEŠĆUJUĆI INDIKATOR PROMJENA PROMETA U TRGOVINI NA MALO

https://doi.org/10.32910/ep.69.1.1

Izvorni znanstveni članak

Cilj rada je empirijski ispitati postojanje povezanosti prometa u trgovini na malo i Pokazatelja pouzdanja potrošača na razini Europske unije i na razini euro područja. Pokazatelj pouzdanja potrošača (engl. Consumer Confi dence Indicator, CCI) je kompozitni pokazatelj ocjena i očekivanja potrošača u zemljama EU i EA. U istraživanju se ispituje mogućnost predviđanja smjera promjene prometa u trgovini na malo, a ne i intenziteta te promjene. Pri tome se ispituje povezanost predviđenih (po promjenama CCI-a) i ostvarenih promjena prometa u trgovini na malo (na godišnjoj razini) za određeno vrijeme prethođenja. U tu svrhu u analizi je korišten VAR model, Grangerov test uzročnosti, konfuzijska matrica i Hi-kvadrat test nezavisnosti obilježja u tablici kontingence. Uočeno je da promjene CCI-a prethode promjenama prometa u trgovini na malo dva (za EU) i tri (za EA) mjeseca i da su planirane i ostvarene promjene statistički značajno povezane. U oko 80% slučajeva su promjene za navedeno vrijeme prethođenja (na godišnjoj razini) istosmjerne. Dodatno su izračunani koeficijenti korelacije pomičnog okvira i utvrđena nestabilnost povezanosti među varijablama kroz vrijeme.

Pokazatelj pouzdanja potrošača; promet u trgovini na malo; VAR model; Grangerov test uzročnosti; konfuzijska matrica; korelacija pomičnog okvira

Puni tekst: hrvatski, pdf (251 KB)