Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Kolovoz 2018. ::: Vol.69 No. 04

    Tina Ralašić
    Željko Bogdan

SREĆA I EKONOMSKA AKTIVNOST

https://doi.org/10.32910/ep.69.4.2

Pregledni rad

U tradicionalnoj ekonomskoj analizi pokazateljima kvalitete života smatra se nekoliko tzv. objektivnih indikatora među kojima se najčešće koristi bruto domaći proizvod (BDP). Međutim, u novije vrijeme javlja se sve više pobornika koji opovrgavaju njegovu prikladnost za praćenje kvalitete života i sreće stanovništva. Stoga ovaj rad prikazuje literaturu koja se bavi istraživanjem veze između sreće i ekonomske aktivnosti. Također se prikazuju nekoliko indikatora kvalitete života i posebno razmatra pozicija Hrvatske unutar njih. Na primjeru Hrvatske su prikazani Hendalov indeks optimizma (HIO) i Nacionalni indeks sreće (NIS) zajedno sa njihovim komponentama koji ne uvrštavaju Hrvate u osobito sretne narode.

BDP; indikatori kvalitete života; Easterlinov paradoks; Hendalov indeks optimizma; Nacionalni indeks sreće

Puni tekst: hrvatski, pdf (3 MB)