Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Kolovoz 2018. ::: Vol.69 No. 04

    Gani Asllani
    Bedri Statovci

UČINAK PROMJENA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST NA FISKALNU STABILNOST KOSOVA

https://doi.org/10.32910/ep.69.4.4

Prethodno priopćenje

Glavni cilj ovog rada je analizirati učinak promjene stopa PDV-a za određene kategorije robe na fi skalnu stabilnost Kosova. PDV na Kosovu je u primjeni od 2001. godine i neizravni je porez na potrošnju koji donosi glavni prihod državnom proračunu. Važnost ovog istraživačkog rada usmjerena je na to jesu li promjene u stopama PDV-a u rujnu 2015. godine imale pozitivne ili negativne utjecaje na neke cijene proizvoda, povećavajući ili smanjujući prihode te kako je to utjecalo na kretanje ekonomskih pokazatelja iskazanih kroz BDP. Metodologija rada temelji se na usporednoj analizi podataka iz primarnih i sekundarnih izvora. Ekonometrijski model uključuje dvije varijable i njihove odnose, (nezavisna varijabla - PDV i zavisna varijabla – BDP). Kroz ekonometrijski model i linearnu regresijsku analizu za razdoblje 2013.-2016., hipoteze su testirane pomoću STATA kako bi se utvrdio utjecaj promjena stope PDV-a na proračun, gospodarski rast i ekonomski razvoj. Rezultati analize pokazuju da je smanjenje PDV-a sa 16% na 8% za osnovne proizvode i povećanje PDV-a sa 16% na 18% na luksuzne proizvode, imao pozitivan učinak na prihode i rast BDP-a Kosova.

stopa PDV-a; proračunski prihodi; ekonomski rast; oporezivanje

Puni tekst: engleski, pdf (888 KB)