Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Svibanj 2019. ::: Vol.70 No. 03

    Zrink Lacković Vincek
    Vlatka Bilas
    Mile Bošnjak

PRIMJENA METODE KONSTANTNIH TRŽIŠNIH UDJELA NA IZVOZ USLUŽNOGA SEKTORA VISOKE DODANE VRIJEDNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE NA TRŽIŠTE EUROPSKE UNIJE

https://doi.org/10.32910/ep.70.3.1

Izvorni znanstveni članak

U ovome radu po prvi puta se analizira promjena relativnog položaja izvoza uslužnoga sektora visoke dodane vrijednosti Republike Hrvatske na tržište Europske unije, u razdoblju od 2008. do 2012. godine, primjenom metode konstantnih tržišnih udjela, koja omogućuje utvrđivanje učinaka promjena tržišnog udjela neke zemlje. Promjena tržišnog udjela raščlanjuje se na strukturni učinak, koji pokazuje koliko na promjenu tržišnog udjela utječe sama struktura izvoza prema pojedinim uslugama (uslužna orijentacija), odnosno izvoznim tržištima (geografska orijentacija) te učinak konkurentnosti koji obuhvaća sve ostale čimbenike koji mogu utjecati na konkurentnost nekih usluga na određenom tržištu i posljedično na njihov tržišni udio. Rezultati provedenog istraživanja pokazuju da je porast udjela hrvatskog izvoza usluga visoke dodane vrijednosti na tržište Europske unije u razdoblju od 2008. do 2012. godine poglavito posljedica učinka konkurentnosti.

izvoz; usluge; dodana vrijednost; metoda konstantnih tržišnih udjela

Puni tekst: hrvatski, pdf (404 KB)