Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Svibanj 2019. ::: Vol.70 No. 03

    Matea Kovač
    Davor Filipović
    Najla Podrug

PARTIKULARNOSTI STRATEŠKOG UPRAVLJANJA MEĐUNARODNIM PODRUŽNICAMA

https://doi.org/10.32910/ep.70.3.9

Pregledni rad

Kako međunarodno poduzeće čini grupa geografski disperziranih međunarodnih podružnica od kojih svaka ima svoje vlastite ciljeve i želje vezane uz razvoj, logičnim se nameće potreba za izučavanjem partikularnosti u strateškom upravljanju međunarodnim podružnicama. U radu je prikazana konceptualizacija i evolucija međunarodnih poduzeća i međunarodnih podružnica. Zasebno su analizirane vrste uloga međunarodnih podružnica. Literatura potvrđuje kako međunarodne podružnice imaju određene uloge koje obnašaju unutar međunarodnog poduzeća, a interakcija između matičnog poduzeća i međunarodnih podružnica i utjecaj lokalnog tržišta na poslovanje međunarodnih podružnica su krucijalni u definiranju uloga i odgovornosti. Od svih identificiranih varijabli, integriranost i autonomija su značajno prisutne u gotovo svim vrstama uloga. Upravljanje međunarodnim podružnicama uključuje i razvoj međunarodnih podružnica koji može biti promatran prema matičnom poduzeću, ali i u zemlji u kojoj se nalazi međunarodna podružnica. U zaključku rada su također istaknute specifičnosti odnosa matičnog poduzeća i međunarodnih podružnica kao relevantan dio strateškog upravljanja međunarodnim podružnicama.

međunarodno poduzeće; matično poduzeće; međunarodna podružnica; strateško upravljanje

Puni tekst: hrvatski, pdf (340 KB)