Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Veljača 2001. ::: Vol.52 No.01-02

    Danijel Nestić
    Željko Lovrinčević
    Davor Mikulić

PLAĆE U HRVATSKOJ - STANJE I MAKROEKONOMSKE IMPLIKACIJE RAZLIČITIH SCENARIJA BUDUĆIH KRETANJA

Izvorni znanstveni članak

Autori analiziraju kretanja plaća u tranzicijskom razdoblju u Hrvatskoj, kako ukupnog gospodarskog stanja, tako i samih plaća, daju usporedbe kretanja plaća i drugih makroekonomskih pokazatelja tijekom vremena, međunarodne usporedbe razine plaća i njihove kupovne moći, analizu plaća po sektorima ianalizu poreznog opterećenja plaća. Razmatraju makroekonomske implikacije budućeg kretanja plaća dajući četiri moguća scenarija kretanja plaća u idućim godinama, ovisno o varijanti koju izaberu nositelji ekonomske politike, odnosno koju dogovore socijalni partneri. Takva analiza trebala bi pomoći nositelji maekonomske politike u definiranju osnovnih načela politike plaća u idućim godinama.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 234 - 277 (pdf, 212.65 KB)