Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Travanj 2021. ::: Vol.72 No. 02

    Đurđana Ozretić Došen
    Ana Buljat

MARKETING USLUGA DOMINIKANSKIH MUZEJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

https://doi.org/10.32910/ep.72.2.4

Izvorni znanstveni članak

Vjerske organizacije i zajednice posjeduju te u svojim muzejskim ili galerijskim prostorima čuvaju jedinstvenu kulturno-umjetničku baštinu. Unatoč znatnom opsegu i iznimnoj vrijednosti zbirki, dostupnost i prezentacija građe javnostima još uvijek su skromne. Ovaj je rad posvećen marketingu usluga muzeja dominikanskih samostana kao posebnog oblika neprofitnih vjerskih organizacija. Svrha rada je istražiti koriste li dominikanski muzeji, kako i u kojem opsegu marketing u osmišljavanju i pružanju svojih usluga. Provedeno je izviđajno kvalitativno istraživanje. Rezultati ukazuju na prisutnost ograničenog broja marketinških aktivnosti koje se provode u cilju prezentiranja muzejske građe zainteresiranim korisnicima. Uočena je potreba intenziviranja marketinškoga pristupa, prije svega u praćenju trendova u potrebama i željama konzumenata muzejskih usluga kulture i umjetnosti te u komunikaciji sa zainteresiranim korisnicima i javnostima. Za unapređenje marketinških aktivnosti važna je edukacija i zapošljavanje osoba koje brinu o muzejskoj građi, i to ne samo u smislu očuvanja baštine nego i marketinškom, a kako bi se uslugu muzeja dominikanskih samostana oblikovalo kao posebni, informativni i obrazovni doživljaj/iskustvo. Ograničenja istraživanja vezana su uz prirodu kvalitativnog istraživanja i činjenicu da ona počivaju na specifičnim podacima, a vjerodostojnost tumačenja podataka je ovisna o njihovoj točnosti i potpunosti. Doprinos rada proizlazi prije svega iz odabira originalnog istraživačkog problema i dobivenih rezultata kojima se obogaćuje teorija i znanstvena bibliografi ja iz područja neprofitnog (vjerskog) marketinga i marketinga usluga (u kulturi i umjetnosti).

marketing usluga muzeja; marketing vjerskih organizacija i zajednica; muzeji dominikanskih samostana u Republici Hrvatskoj

Puni tekst: hrvatski, pdf (356 KB)