Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Rujan 2021. ::: Vol.72 No. 05

    Marwan Alzoubi
    Hamad A. Kasasbeh

ODNOS INVESTICIJA I ŠTEDNJE U MENA ZEMLJAMA: RAZDVAJANJE BRUTO ŠTEDNJE

https://doi.org/10.32910/ep.72.5.6

Prethodno priopćenje

Rad razgraničava bruto štednju na državnu i privatnu štednju te istražuje njihov utjecaj na bruto investicije. Metodologija se temelji na uravnoteženom panelu četiri zemlje Bliskog istoka i Afrike (Tunis, Jordan, Egipat i Libanon) za razdoblje od 2000. do 2017. primjenom panel vektorskog autoregreijskog modela (PVAR). Rezultati pokazuju da državna štednja kao omjer BDP-a nema utjecaja na investicije, dok privatna štednja kao omjer BDP -a ima. Obje varijable potvrđuju očekivani predznak. Rezultati također pokazuju da je mobilnost privatne štednje velika i naizgled statistički neusklađena s zagonetkom Fielstein i Horioka (1980.). Ovaj članak također otkriva da, iako su zemlje OECD-a otvorenije od zemalja promatranog uzorka, veća mobilnost kapitala promatranog uzorka je posljedica ekonomske i političke nestabilnosti u regiji.

Bruto investicije; državna štednja; privatna štednja; upravljanje; vektorski autoregresijski model

Puni tekst: engleski, pdf (447 KB)