Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Veljača 2000. ::: Vol.51 No.01-02

    George Macesich

MEĐUNARODNI MONETARNI FOND: NOVA ULOGA

Izvorni znanstveni članak

U ovom se radu razmatra uloga Međunarodnog monetamog fonda u spašavanju onih članica MMF, koje imaju problema u platnim bilancama. Članice MMF koje imaju problema u svojim nacionalnim ekonomijama, najčešće se to izražava u bankarskim krizama i nestabilnosti financijskog sustava, koriste interventna financijska sredstva MMF. Krediti MMF koriste se preko nacionalnih središnjih banaka, koje ta financijska sredstva usmjeravaju najčešće u insolventne privatne banke. Insolventne banke u takvim zemljama isplaćuju depozite svojim štedišama i otplaćuju kredite inozemnim privatnim kreditorima. Iskustva Meksičke krize 1994.-1995. i Azijska kriza iz godine 1997. ukazuju da MMF nije pravovremeno uočio da te nacionalne ekonomije ulaze u recesiju, tj. sveobuhvalnu ekonomsku krizu, i čini se potrebitim stvaranje "sistema za rano upozoravanje" naprijeteće rizike platnobilančnih i/ili financijskih kriza u novonastajućim ekonomijama. Iskustva iz Azijske krize pokazuju da su inozemni investitori podržavali razvitak tzv. "ortačkog kapitalizma", takve vrste ekonomskog sustava koji je bio temeljen na povezanosti političkih elita, elita državne administracije s elitama u gospodarstvu, posebice u bankarskom sektoru, tako da su se bankarski krediti alocirali, na temelju političkih kriterija u neprofitabilne poduzetničke projekte, a ne na osnovici temeljnih načela zdravog bankarskog poslovanja. Kada bi takve banke došle u krizu, kreditori iz inozemstva i ulagači trazili su izlaz u intervenciji MMF, koji je imao cilj osigurati siguran povrat uloženih sredstava. U slučaju Južne Koreje, sanacija privatnih kreditora od MMF, bila je relativno složena, jer MMF nije imao iskustava s restrukturiranjem potraživanja privatnih kreditora i uvedena je praksa da se kredit MMF odobrava uz više kamatne stope, da bi se eliminirao element subvencioniranosti kredita MMF. U članku autor pojašnjava problem izbora optimalnog "nominalnog sidra" za dezinflaciju - nakon sloma sustava flksnih pariteta i odnos kapitalnih kontrola i tečajne politike u uvjetima globalizacije međunarodnih tižišta kapitala. Predmet analize je i odnos fiskalne i monetarne politike kod otvorenih i zatvorenih ekonomija, kratke naznake odnosa između salda tekuće i salda kapitalne podbilance u bilanci plaćanja i nova uloga MMF u arhitekturi novog međunarodnog financijskog sustava.

-

Puni tekst (Engleski) Str. 157 - 167 (pdf, 357.62 KB)