Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Lipanj 2001. ::: Vol.52 No.05-06

    Krešimir Ćosić
    Robert Fabac

GOSPODARSKI RAST, TEHNOLOŠKI RAZVITAK I SUVREMENO OBRAZOVANJE

Izvorni znanstveni članak

Gospodarski razvitak nacije čvrsto je povezan s gospodarskim rastom i teoretičari ekonomskog rasta uglavnom se slažu da je tehnološki napredak glavna odrednica dugoročnog gospodarskog rasta. Za tehnološki napredak i inovacije, osobito su značajni procesi i aktivnosti istraživanja i razvitka, odnosno difuzije tehnologija. Strategije i gospodarske politike u razvijenim zemljama daju svoj doprinos afirmaciji znanja i intelektualnog kapitala. Autori raspravljaju o ključnim resursima i izvorima konkurentske prednosti u suvremenim ekonomijama zasnovanima na znanju.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 516 - 544 (pdf, 126.56 KB)