Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Lipanj 2001. ::: Vol.52 No.05-06

    Ante Puljić

POJAM EKONOMIJE KROZ STOLJEĆA

Izvorni znanstveni članak

Autor, nakon kratkog upoznavanja s pojavom pojma ekonomia, podrobnije analizira oikonomiju koja označuje vođenje poslova kućanstva i ukratko opisuje ekonomiju koja označuje sustav organizacije za proizvodnju, razmjenu, raspodjelu i potrošnju dobara i usluga radi zadovoljavanja želja ljudi na razini neke zajednice. Ekonomija i gospodarstvo istoznačne su asocijativne riječi, koje je dobro upotrebljavati prema osobnim sklonostima bez besmislenog nastojanja da jedna drugu istisne iz upotrebe.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 545 - 569 (pdf, 111.56 KB)