Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Lipanj 2001. ::: Vol.52 No.05-06

    Nikša Alfirević

ULOGA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE U UPRAVLJANJU PROMJENAMA I IZGRADNJI KONKURENTSKE SNAGE VELIKIH PODUZEĆA: REZULTATI EMPIRIJSKOG ISTRAŽIVANJA

Izvorni znanstveni članak

Autor u radu tretira problematiku inovativne uporabe informacijske tehnologije u projektiranju novih organizacijskih rješenja i u izgradnji njihove konkurentske sposobnosti. Dobijeni rezultati autorova istraživanja ukazuju napostojanje potencijala naših velikih poduzeća za inovativnu uporabu informacijske tehnologije u projektiranju organizacije i jačanju konkurentske sposobnosti, kako sa stajališta principa na kojima su izgrađeni njihovi informacijski sustavi, tako i sa stjališta percepcije informacijske tehnologije na razini top-menadžmenta.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 613 - 633 (pdf, 147.09 KB)