Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2001. ::: Vol.52 No.09-10

    Sveto Marušić

SUSTAV NAPREDOVANJA U PODUZEĆU

Pregledni rad

Prijelazom s hijerarhijskog tipa organizacije na profitne centre, a i radi nepovoljnih kretanja u hrvatskom gospodarstvu, mogućnost napredovanja u poduzeću je smanjena. Zaposlenici veći broj godina provode na istim poslovima, ali kretanja postoje, i to horizontalna, vertikalna i dijagonalna. Svi ti oblici i sve mogućnosti, zaključuje autor, morale bi biti poznate mladom radniku već kod zapošljavanja u poduzeće.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 1078 - 1099 (pdf, 348.55 KB)