Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Kolovoz 2002. ::: Vol.53 No.07-08

    Đuro Š. Medić

ŠIMUN BABIĆ U SPEKTRU ŠKOLA EKONOMSKE MISLI

Izvorni znanstveni članak

U ovom radu autor razmatra teorijske aspekte nekih radova Šimuna Babića (1899.-1971.). Riječ je o radovima iz područja ekonomike poduzeća koji su nastali u razdoblju od godine 1945. do 1971. Babićeve ekonomsko-teorijske poglede autor promatra i interpretira sa stanovišta «Povijesti ekonomske misli», kao znanstvene discpline. U tom smislu autor govori o disciplinarnim, tj. historijskim interpretacijama i procjenama Babićevog djela, koje nisu konačne. U ovom članaku autor (a) opisuje i interpretira Babićevu koncepciju ekonomike poduzeća i (b) nudi jednu procjenu mjesta i uloge Šimuna Babića u spektru škola ekonomske misli. On procjenjuje da Šimun Babić pripadau grupu eklektičnih ekonomista koji kombiniraju ideje i teorije raznih škola. U koncipiranju «Ekonomike poduzeća», kao znanstvene discipline, Babić je kombinirao ideje i koncepcije koje su nastale unutar marksističke škole, neoklasične škole i njemačke historijske škole. Na svršetku članaka autor zaključuje da Babićevu koncepciju «Ekonomike poduzeća», kao znanstvene discpline, ne treba odbacivati i zamjenjivati s neoklasičnom mikroekonomikom, kao što je to već učinjeno na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu u razdoblju od 1991. do 2001. Spomenute discipline nisu alternativne, nego su komplementarne i obje se mogu razvijati unutar pluralizma škola mišljenja i akademske tolerancije na ekonomskim fakultetima u Hrvatskoj.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 658 - 683 (pdf, 115.91 KB)