Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@hde.hr

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Lipanj 2000. ::: Vol.51 No.05-06

    Zvonimir Pavlek

MARKETING STRATEGIJA MULTINACIONALNIH KOMPANIJA U SKLOPU INTERNACIONALIZACIJE TRŽIŠTA PREHRAMBENIH PROIZVODA

Pregledni rad

Autor u članku daje prikaz marketinške strategije multinacionalnih kompanija na području prehrane koji indicira izraziti trend prema globalizaciji, u kojem su neke od prikazanih firmi u punoj mjeri dosegle razinu transnacionalnog poduzeća, kombinirajući prednosti i učinke globalnog poduzeća s učincima poduzeća s lokalnom orijentacijom.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 540 - 562 (pdf, 636.68 KB)