Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@hde.hr

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Lipanj 2000. ::: Vol.51 No.05-06

    Sonja Radas

STRATAGIJA ODREĐIVANJA CIJENA I UČENJE

Izvorni znanstveni članak

U posljednja dva desetljeća u marketinškoj literaturi mnogo se pažnje posvećivalo vremenskom određivanju cijene proizvoda/usluge. Rezultat toga istraživanja su modeli dinamičkog zadavanja cijene, tj. modeli koji opisuju kako se cijena proizvoda/usluge mijenja s vremenom. Ti modeli između ostalog obuhvaćaju kako postojeće znanje o životnom ciklusu proizvoda, tako i teoriju o difuziji novog proizvoda kroz tržište. Na tržištu je neprestano prisutna izmjena i prerada informacija, drugim imenom učenje. Na primjer, poduzeća uče kako smanjiti cijenu proizvodnje, uče o svojim kupcima i o drugim konkurentskim poduzećima. Potrošači uče o osobinama proizvoda i o njihovim proizvođačima. Rezultati sve te izmjene informacija odražavaju se na cijenu proizvoda. Cijena može biti posljedica učenja, ili može biti instrument kojim se nastoji potaknuti učenje. U ovom članku opisana je ta međusobna povezanost učenja i određivanja cijene.

-

Puni tekst (Engleski) Str. 563 - 578 (pdf, 641.1 KB)