Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Studeni 2005. ::: Vol.56 No.11

    Lara Jelenc

ISTRAŽIVANJE KARAKTERISTIKA KLASIČNE ŠKOLE STRATEŠKOG MENADŽMENTA U PODUZEĆIMA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Prethodno priopćenje

Znanstvenici i menadžeri proces strateškog menadžmenta promatraju, kao osnovni predmet izučavanja strateškog menadžmenta, na disperzan i pomalo kontradiktoran način. Različito pristupaju osmišljavanju procesa strateškoga menadžmenta, stvarajući mnogobrojne kombinacije, sugestije i nudeći recepte uspjeha strategija u praksi. Osim toga, postoje i različiti pogledi na razvitak discipline strateškog menadžmenta. Škole strateškog menadžmenta, osobito klasična škola, pokušaji su sinteze tih ideja i razmišljanja koje se vezuju uz sam začetak razvijanja discipline strateškoga menadžmenta. U članku se predstavljaju karakteristike i teorijske ideje predstavnika klasične škole strateškog menadžmenta, koji su osmislili i oblikovali disciplinu strateškog menadžmenta. Utjecaj pojedinih postulata klasične škole strateškog menadžmenta testira se na srednjim i velikim poduzećima Primorsko-goranske županije.

klasična škola strateškog menadžmenta; proces strateškog menadžmenta; Primorsko-goranska županija

Puni tekst (Hrvatski) Str. 1051 - 1077 (pdf, 331.48 KB)