Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Travanj 2006. ::: Vol.57 No.03-04

    Valentina Salaj Ćetković

UTJECAJ DOMAĆE I INOZEMNE VLASNIČKESTRUKTURE PODUZEĆA NA POSLOVNO PLANIRANJE U RH

Pregledni rad

Poslovno planiranje (kontroling) nezaobilazni je element razvijene tržiš-ne ekonomije. Uvođenje tržišne ekonomije u Republici Hrvatskoj dovelo je do povećanog uvoza kojim je zaoštrena konkurencija u svim granama djelatnosti, a omogućen je i ulaz inozemnog kapitala osnivanjem vlastitih poduzeća ili kupnjom postojećih domaćih poduzeća. Prema iskustvima zemalja razvijene tržišne ekonomije, povećana konkurencija i razvitak globalnoga tržišta utječu na potrebu efi kasnog planiranja i kontrole u poduzećima. Svrha je ovoga rada je utvrditi postojeći trend u Republici Hrvatskoj i ispitati utjecaj dviju osnovnih vrsti vlasničkih struktura poduzeća – domaćeg i inozemnog vlasništva na poslovno planiranje hrvatskih poduzeća.

poslovno planiranje; proračun; vlasnička struktura poduzeća; hi-kvadrat test

Puni tekst (Hrvatski) Str. 227 - 242 (pdf, 250.11 KB)