Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2006. ::: Vol.57 No.09-10

    Maruška Vizek
    Tajana Dadić

INTEGRACIJA TRŽIŠTA KAPITALA HRVATSKE, ZEMALJA SREDNJE I ISTOČNE EUROPE I EUROPSKE UNIJE: KOINTEGRACIJSKI PRISTUP

Prethodno priopćenje

Autorice u ovome članku ispituju bilateralnu i multilateralnu integraciju odabranih tržišta kapitala srednje i istočne Europe, uključivši Hrvatsku i njemačko tržište kapitala za razdoblje od 2. siječnja 1997. do 10. lipnja 2005. Primjena Johansenove kointegracijske metode upućuje na postojanje multilateralne integracije, kako među ispitanim tržištima kapitala zemalja srednje i istočne Europe, tako i među tržištima kapitala zemalja srednje i istočne Europe i njemačkoga tržišta kapitala. Stoga, ovaj rad nudi jasan dokaz da su sile koje pokreću fi nancijsku integraciju prilično snažne i da se s vremenom očekuje dalje kretanje ispitanih tržišta kapitala u smjeru još potpunije integracije, osobito pošto zemlje srednje i istočne Europe uđu u Europsku mon-etarnu uniju. Konačno, izostanak bilateralne integracije između ispitanih tržišta kapitala srednje i istočne Europe i njemačkoga tržišta kapitala naglašava nepotpunost sadašnjega stupnja fi nancijske integracije među ispitanim tržištima kapitala.

tržišta kapitala; fi nancijska integracija; kointegracija; zemlje srednje i istočne Europe

Puni tekst (Engleski) Str. 631 - 646 (pdf, 254.88 KB)