Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2006. ::: Vol.57 No.09-10

    Hrvoje Perčević

METODE OBRAČUNA TROŠKOVA U PROIZVODNOM SEKTORU REPUBLIKE HRVATSKE

Izvorni znanstveni članak

Osnovna je svrha ovoga rada utvrditi strukturu troškova proizvodnje i identifi cirati metode obračuna troškova kojima se najčešće koriste u proizvodnom sektoru Republike Hrvatske. Radi postizanja osnovne svrhe, u radu su korištene sve potrebne metode znanstveno–istraživačkog rada. Prilikom identifi ciranja računovodstvenih metoda obračuna troškova primijenjen je deduktivni pristup pri čemu su korištene metoda klasifi kacije i metoda generalizacije. Za potrebe utvrđivanja strukture troškova proizvodnje te metoda obračuna troškova koje se primjenjuju u proizvodnom sektoru Republike Hrvatske provedeno je empirijsko istraživanje pri čemu je dominirao induktivni pristup. Statistička analiza rezultata istraživanja provedena je primjenom relevantnih matematičko–statističkih metoda. Provedenim istraživanjem utvrđena je struktura troškova proizvodnje proizvodnog sektora Republike Hrvatske. Istraživanje je pokazalo da u strukturi troškova proizvodnje proizvodnog sektora Republike Hrvatske dominiraju direktni troškovi proizvodnje (posebno troškovi direktnog materijala), a udio općih troškova proizvodnje relativno je nizak. Također, istraživanjem je utvrđeno da se u proizvodnom sektoru Republike Hrvatske uglavnom koriste tradicionalnim metodama obračuna troškova koje su karakteristične za proizvodne sektore s relativnom niskom razinom automatizacije proizvodnih procesa.

Troškovi proizvoda; metode vrednovanja zaliha; metode alokacije troškova; struktura troškova proizvodnje; proizvodni sektor; opći troškovi proizvodnje; direktni troškovi proizvodnje

Puni tekst (Hrvatski) Str. 647 - 667 (pdf, 385.59 KB)