Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Studeni 2006. ::: Vol.57 No.11

    Ivan Damir Anić
    Sonja Radas

UTJECAJ SITUACIJSKIH ČIMBENIKA NA POTROŠNJU KUPACA U HIPERMARKETU U HRVATSKOJ

Izvorni znanstveni članak

Koristeći Belkovu klasifi kaciju (1975), ovaj rad analizira utjecaj situacijskih čimbenika na ponašanje i potrošnju kupaca u hipermarketu u Hrvatskoj. Rad analizira utjecaj fi zičkog i društvenog okruženja, vremena kupovine, zadatka u kupovini i čimbenika koji su prethodili dolasku u prodavaonicu na potrošnju i broj kupljenih proizvoda. Anketiranje potrošača provedeno je u hipermarketu velikog trgovačkog lanaca u Hrvatskoj kako bi se prikupili podaci potrebni za analizu. U testiranju modela, korištene su različite metode deskriptivne statistike, uključujući analizu varijance. Društveno okruženje, percipirana visoka gustoća kupaca i velike kupovine jesu čimbenici koji su utjecali na rast potrošnje i broja kupljenih proizvoda. Duljina vremena provedenog u prodavaonici i kupovine obavljene u subotu također su važni čimbenici koji utječu na rast potrošnje. Signifi kantna veza nije identifi cirana između grupa kupaca kod utjecaja čimbenika atmosfere, vremena koje je potrebno da bi se došlo do prodavaonice i vremena kada je kupovina obavljena. Ovaj model omogućuje maloprodavačima da preciznije predvide utjecaj situacijskih čimbenika na potrošnju i promet, i sukladno tome kreiraju maloprodajnu strategiju koja bi poticala određene oblike ponašanja kupaca unutar prodavaonice.

hipermarket; situacijski čimbenici; ponašanje kupaca unutar prodavaonice; potrošnja kupaca; menadžment prodavaonice

Puni tekst (Engleski) Str. 752 - 752 (pdf, 222.54 KB)